Wiceminister Zyska o ułatwieniach prawnych dla elektromobilności
 

Wiceminister Zyska o ułatwieniach prawnych dla elektromobilności

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że od kilku lat na całym świecie można zaobserwować dynamiczny rozwój obszaru związanego z elektromobilnością.

„Rozwój elektromobilności to projekt, którego sukces jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Wymaga on jednak przede wszystkim wykreowania dynamicznego środowiska, w którym poszczególne podmioty będą wzajemnie wspierały swoje działania” powiedział.

Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, Ministerstwo Klimatu podejmuje liczne działania, mające na celu stworzenie warunków i różnego rodzaju zachęt do jeszcze szybszego rozwoju tego obszaru.

„Obecnie, wspólnie z sektorem, dokonujemy ewaluacji działań związanych z elektromobilnością, zarówno w sferze regulacyjnej, jak i w kwestii finansowego wsparcia jej rozwoju” dodał.

Wiceminister Zyska poinformował, że w Ministerstwie Klimatu finalizowane są prace dotyczące ułatwień w zakresie finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, jak i wsparcia dla budowy stacji ładowania.

„Trwająca sytuacja epidemiczna skutkuje pewnymi opóźnieniami, gdyż działania rządu skupione są na zwalczaniu negatywnych wpływów epidemii COVID-19 na gospodarkę. Jednak liczymy, że planowane wsparcie będzie stanowiło pozytywny impuls dla szeroko rozumianego sektora motoryzacji. Zmiana systemu i zasad wsparcia powinna ułatwić realizacje celów w zakresie elektromobilności” zaznaczył.

Jak zauważył wiceminister klimatu ustawa z dnia 12 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma za zadanie stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych w sektorze transportowym w Polsce. Zdaniem wiceministra ustawa stworzyła podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energią elektryczną lub ich tankowania gazem ziemnym oraz określiła zasady funkcjonowania tego rynku, w tym pozwoliła na określenie wymagań techniczny dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

„Kolejnym działaniem, które planujemy, jest rozpoczęcie prac nad projektem zmian w tej ustawie, który w dużym stopniu będzie uwzględniać postulaty sektora. Priorytety, które chcemy zawrzeć w nowelizacji ustawy, zostały przedstawione w marcu przez ministra klimatu Michała Kurtykę jako ,,dziesiątka dla elektromobilności”” powiedział wiceminister Zyska.

Planowane zmiany będą obejmować m.in.:

  • złagodzenie przepisów dotyczących stref czystego powietrza;
  • dookreślenie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przeprowadzania kontroli;
  • wprowadzenie ułatwień w procedurach planowania i projektowania stacji ładowania w budynkach wielorodzinnych;
  • zwolnienie pojazdów niskoemisyjnych z opłat drogowych;
  • doprecyzowanie definicji stacji ładowania oraz ułatwienia w zakresie ich budowy;
  • wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie wynajmu krótkoterminowego wynajmu samochodów (usługa współdzielenia, carsharing).