III wojna północna wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Torunia.

23-maja-1703

III wojna północna wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Torunia.