III wojna północna wojska szwedzkie zajęły Warszawę.

23-maja-1702

III wojna północna wojska szwedzkie zajęły Warszawę.