Walka z ASF przynosi dobre efekty
 

Walka z ASF przynosi dobre efekty

Przeniesiono je do tzw. czerwonej strefy i obecnie mają status obszaru objętego ograniczeniami.

Są to następujące gminy:

1. w woj. mazowieckim (w sumie 10 gmin lub ich części):

 • w powiecie mińskim: Halinów, Sulejówek oraz Dębe Wielkie,
 • w powiecie ciechanowskim: Ciechanów, miasto Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Regimin i Glinojeck,
 • w powiecie mławskim: Strzegowo;

2. w woj. Warmińsko-mazurskim:

 • w powiecie ełckim: Stare Juchy,
 • w powiecie olsztyńskim: Kolno,
 • w powiecie ostródzkim: Małdyty;

3. w woj. lubelskim:

 • w powiecie lubartowskim: Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów,
 • w powiecie łukowskim: Adamów,
 • w powiecie biłgorajskim: Tereszpol,
 • w powiecie zamojskim: Zwierzyniec,
 • w powiecie lubelskim: Głusk,
 • w powiecie świdnickim: Mełgiew i miasto Świdnik.

Obszary objęte regionalizacją w związku z ASF obowiązują z mocy przepisów decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. „W sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE”.

Regionalizacja dotyczy wszystkich państw członkowskich UE, w których występuje ASF. Zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2014/709, ustanowione obszary obejmują:

 • obszar ochronny (tzw. „strefa żółta” obszar wymieniony w części I ww. załącznika);
 • obszar objęty ograniczeniami (tzw. „strefa czerwona” obszar wymieniony w części II ww. załącznika, ustanawiany w związku z występowaniem przypadków ASF u dzików);
 • obszar zagrożenia (tzw. „strefa niebieska” obszar wymieniony w części III ww. załącznika, ustanawiany w związku z występowaniem ognisk ASF u świń).