Oświadczenie
 

Oświadczenie

Kontrola przeprowadzona w 2017 r. w NCBR przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek CBA dotyczy przede wszystkim procedur i postępowań z lat rządu PO-PSL. Fakt jej przeprowadzenia jasno pokazuje, że nowe kierownictwo MNISW wspólnie z CBA zamierzało wyjaśnić możliwe błędy w obowiązujących w NCBR procedurach w latach poprzedniego rządu. Kontrola zaprzecza wszelkim tezom, jakoby ktokolwiek z MNISW mógł wpływać na uprzywilejowanie podmiotów wnioskujacych o granty. To nowe kierownictwo resortu wprowadziło procedury, które sprawiły że konkursy NCBR stały się bardziej transparentne.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego