Gliński: 2223 twórców otrzyma od nas 3-miesięczne stypendia, każde w łącznej wysokości 9 tys. zł
 

Gliński: 2223 twórców otrzyma od nas 3-miesięczne stypendia, każde w łącznej wysokości 9 tys. zł

Transmisja briefingu prasowego wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Fot. PAP/Mateusz MarekWicepremier, minister kultury Piotr Gliński rozstrzygnął stypendialną część programu "Kultura w sieci". Ogłosił w piątek, że trzymiesięczne stypendia - każde w łącznej wysokości 9 tys. zł - otrzyma 2223 artystów i twórców. W sumie na tę część programu przeznaczono 20 mln zł.

Ogłaszamy zakończenie konkursu stypendialnego +Kultura w sieci+, ogłoszonego w ramach pomocy dla artystów w czasie pandemii - powiedział w piątek Gliński na konferencji prasowej. Minister przypomniał, że stypendia dla twórców są drugą częścią programu Kultura w sieci. Pierwsza obejmowała dotacje dla firm, NGO-sów i instytucji samorządowych.

Gliński poinformował, że 2223 osoby otrzymają 9 tys. zł na 3 miesiące, po 3 tys. zł miesięcznie. Jak mówił, to jest takie wsparcie tej działalności, którą w nowej formie, w formie internetowej, będą prezentowali twórcy z dziewięciu różnych kategorii.

Przekazał, że wśród przyznanych stypendiów są najróżniejsze projekty m.in. blog pracy wiolonczelistki, czytanie wierszy, prezentacja działalności artystycznych w obszarze sztuk wizualnych, sztuka budowania warsztatów tkackich. Zróżnicowanie jest bardzo duże - podkreślił minister.

Stypendia zostały przyznane w kategoriach: Muzyka (743), Sztuki wizualne (499), Animacja i edukacja kulturalna (419), Literatura (160), Film (110), Teatr (101), Twórczość ludowa (86), Taniec (57) oraz Zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury (48).

MKiDN poinformowało, że ze względu na ogromną liczbę wnioskujących (4 370 poprawnych formalnie wniosków) minister podjął decyzję o przyznaniu stypendiów trzymiesięcznych zamiast sześciomiesięcznych. Dzięki temu lista stypendystów, którzy uzyskali wsparcie, jest dwukrotnie dłuższa - podkreśla resort.

Rozstrzygnięty program stypendialny to drugi element programu Kultura w sieci kierowany bezpośrednio do środowisk twórczych. Wsparcie w ramach programu otrzymało łącznie 3 tys. 405 projekty.

Program Kultura w sieci składa się z dwóch części – dotacji i stypendiów. W ramach części dotacyjnej, rozstrzygniętej 15 maja, wsparcie otrzymało 1 182 beneficjentów z całej Polski. Wysokość wsparcia to 60 mln zł. Szczegółowe informacje wraz z listą wniosków rozpatrzonych pozytywnie dostępne są na stronie: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru.

Ministerstwo Kultury wskazuje, że program Kultura w sieci to jedna z wielu form wsparcia artystów i instytucji kultury w czasie epidemii. Wymienia m.in. zapomogi socjalne (do tej pory przyznano ponad 3 tys. zapomóg na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł), program Kultura-Interwencje (10 mln zł zostało przekazane na wsparcie lokalnych przedsięwzięć, dofinansowanie otrzymało 277 beneficjentów z całego kraju), stypendia dla twórców filmowych (Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał prawie 500 stypendiów na łączną kwotę ponad 1 mln 200 tys. zł., to indywidualne wsparcie w wysokości 2400 zł brutto).

W komunikacie MKiDN zwrócono uwagę również na programy ministra – z łącznym budżetem ok. 390 mln zł (ok. 55 mln zł zwiększenia w stosunku do pierwotnego budżetu). Jak napisano, zmiana regulaminów dostosowuje programy do obecnej sytuacji, umożliwiając obniżenie wkładu własnego oraz przeniesienie części działań np. do sieci lub zmiany w harmonogramie realizacji.

Ministerstwo Kultury przypomniało, że w stypendiach ministra zwiększono budżet do 6,5 mln zł (wzrost środków o 5 mln zł) oraz to, że Polska wystąpiła do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane.

Wskazano również na, przyspieszenie prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i funduszem wsparcia artystów; umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę +zastępczą+ realizowaną poza siedzibą instytucji; nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności; zmianę definicji dzieła filmowego tak, by umożliwić otrzymanie dotacji z PISF również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych, a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe /VOD/.

W informacji resortu zwrócono uwagę na zawieszenie raportowania danych przez kina, uelastycznienie terminów składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia.

Wskazano, że szereg konkretnych rozwiązań dla ludzi kultury oferuje również Tarcza Antykryzysowa – m.in. trzykrotne świadczenie postojowe (2080 lub 1300 zł), pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł czy zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Ze wsparcia w zakresie dopłat do wynagrodzeń mogą skorzystać także zarządcy Pomników Historii i miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. Tarczą Antykryzysową objęte są również organizacje pozarządowe - zwrócono uwagę.

Przypomniano, że ponadto minister kultury powołał Zespół Antykryzysowy, do którego należą przedstawiciele związków i stowarzyszeń twórczych. Wspólnie z artystami wypracowujemy nowe rozwiązania dla sektora kultury. Przy MKiDN rozpoczął również działanie Zespół Antykryzysowy ds. Rynku Książki, a w przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego dotyczącego teatru - napisano.

Resort kultury zadeklarował, że po epidemii chce pomóc odmrozić sektor kultury, dlatego planuje uruchomienie specjalnego programu rekompensującego straty w kulturze. Przekazano, że na ten moment budżet to 50 mln zł. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mok/