Newsa.pl twoje źródło informacji-Kuchciński: po 30 latach wolności przejścia graniczne ze Słowacją co 25 km


Kuchciński: po 30 latach wolności przejścia graniczne ze Słowacją co 25 km

Fot. PAP/Darek DelmanowiczPo 30 latach od odzyskania wolności przejścia graniczne między Polską a Słowacją są co 25 km, podczas gdy między krajami Zachodu - "starej Unii" co 2-3 km - zwracał uwagę marszałek Sejmu Marek Kuchciński po spotkaniu "Europy Karpat" w Krasiczynie.

Kuchciński podkreślił, że dwudniowe spotkania w ramach międzynarodowej konferencji Europa Karpat przebiegają w luźnej atmosferze wymiany myśli na temat spraw krajów połączonych tymi górami. Europa Karpat jako idea jest przedsięwzięciem - inicjatywą parlamentów państw karpackich - podkreślił, wymieniając oprócz państw Grupy Wyszehradzkiej - Czech, Słowacji, Polski i Węgier również Rumunię i Ukrainę.

Odbywające się w Krasiczynie rozmowy dotyczyły m.in. refleksji o przemianach w ostatnich 30 latach wolności - mówił marszałek. Jedną z nich była sprawa połączeń między Polską a Słowacją - na granicy, która nie zmienia się od stu lat, a nie jest wykorzystywana tak, jak mogłaby. W tym kontekście Kuchciński mówił o gęstości przejść granicznych, których pomiędzy krajami Zachodniej Europy jest dużo więcej - co 2-3 km, niż między naszymi krajami - gdzie przejechać granicę można co 25-30 km.

Nadal - 30 lat po uruchomieniu procesu wolności - mamy do czynienia z sytuacją taką, że komunikacja - czyli szeroko rozumiana infrastruktura północ-południe jest 10 razy słabiej rozwinięta niż podobna na zachód od Odry - w starych państwach Unii Europejskiej - ocenił.

Jednym z dyskutowanych zagadnień było też Kolegium Karpackie - forum współpracy szkół wyższych regionu. W jego ramach możliwa byłaby nie tylko współpraca naukowa, ale również wymiana i kształcenie młodzieży - przekonywał Kuchciński w Krasiczynie. To jest element sieci - całego systemu uzupełniającego współpracę polityczną i gospodarczą, a jednocześnie miejsce kształtowania młodych liderów - ocenił, przypominając, że niedługo będzie trzeba oddać odpowiedzialność młodszym pokoleniom.

Kuchciński chwalił też słowackie rozwiązania pozwalające instrumentami podatkowymi i zachętami finansowymi poprawić sytuację uboższych regionów kraju na wschodzie i opłacalność gospodarstw rolnych na terenach górskich. Prowadzone jest to poprzez politykę podatkową - moim zdaniem bardzo dobre propozycje obniżki VAT czy zachęcanie do tego, żeby spędzać urlop we wschodniej Słowacji, otrzymując za to pieniądze - relacjonował. Jego zdaniem to kapitalne rozwiązania i będzie zachęcał polski rząd do ich rozważenia.

Według marszałka podczas zakończonego spotkania była też mowa o tym, by do przyszłej siedmioletniej perspektywy budżetowej UE wprowadzić problematykę Europy Karpat i z dorobkiem państw karpackich, ludzi Karpat, wyjść na zewnątrz.

Postaram się, żeby w najbliższym czasie - kilku tygodni - przy wsparciu premierów i parlamentów rządów i parlamentów państw karpackich, przygotować szybko wystawę o Europie Karpat i zorganizować kilka konferencji w Brukseli i innych centrach cywilizacyjnych współczesnego świata - zadeklarował marszałek Kuchciński.

Zapewniał, że współpraca w tej formie będzie się rozwijać. Zachęcam do współpracy, nie widzimy tutaj żadnych barier - a wręcz przeciwnie - zapewnił.

W spotkaniu w Krasiczynie biorą udział przedstawiciele parlamentów, administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy, eksperci i analitycy z państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Rumunii oraz Ukrainy. Gośćmi wydarzenia są także dyplomaci z Austrii, Czarnogóry i Włoch.

Jest to 22. edycja Europy Karpat. Przedsięwzięcie ma służyć współpracy krajów tego regionu Europy. W niedzielę gościem konferencji jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

We wrześniu ub.r. podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy podpisano deklarację współpracy w ramach tzw. Strategii Karpackiej. Deklaracja rozpoczyna kolejny etap współpracy tzw. Regionu Karpackiego. Jej celem ma być m.in. podniesienie konkurencyjności tych obszarów i podniesienie standardów życia mieszkańców.

Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. Polska jest autorem projektu strategii.

Początkiem Strategii Karpackiej była ogłoszona w 2003 roku „Konwencja Karpacka”, którą podpisały wtedy: Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry i Ukraina.(PAP)

autorzy: Alfred Kyc, Aleksander Główczewski

kyc/ ago/ je/

Źródło