ARM ze wsparciem unijnym na walkę z koronawirusem
 

ARM ze wsparciem unijnym na walkę z koronawirusem

P.o. Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski podczas konferencji prasowej w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie, 20 bm. Fot. PAP/Mateusz MarekAgencja Rezerw Materiałowych otrzymała 100 mln zł z budżetu europejskiego na zakup sprzętu medycznego. Wsparcie finansowe przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek o dotację został złożony w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ostatnie tygodnie upływają pod znakiem wytężonej pracy Agencji Rezerw Materiałowych. Odpowiada ona za dostawy środków ochrony zdrowia do szpitali i placówek medycznych na terenie całego kraju, będąc ważnym ogniwem trwającej akcji logistycznej #CARGOdlaPolski. ARM nie polega jedynie na zagranicznych transportach i nawiązuje współpracę z krajowymi producentami materiałów ochronnych. Podejmuje również starania w celu zdobycia kolejnych grantów na zakup sprzętu medycznego na wypadek nawrotu pandemii koronawirusa. Wsparcie płynie z różnych źródeł. Ostatnio Agencja otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie 100 mln złotych w ramach projektu „Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

Dotacja unijna została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 9.2 - Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych). Jego celem jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy. W ramach działania realizowane są projekty w zakresie infrastruktury, ochrony zdrowia o charakterze ponadregionalnym w odniesieniu do wybranych specjalizacji kluczowych ze względu na istniejące trendy epidemiologiczne oraz demograficzne.

– Cieszymy się z pozyskanych środków. To pierwsze tego typu wsparcie z Unii Europejskiej na walkę z pandemią. Kwota, którą otrzymaliśmy umożliwi nam zakup sprzętu medycznego - niezbędnego na wypadek ponownej fali zachorowań związanej z przedłużającą się pandemią koronawirusa.  Jesteśmy przygotowani na czarne scenariusze. Bez względu na skalę zarażeń, będziemy w stanie zagwarantować ciągłość dostaw zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem podmiotów działających na pierwszej linii frontu – mówi Michał Kuczmierowski, prezes zarządu Agencji Rezerw Materiałowych.

To jeden z dwóch wniosków złożonych przez ARM w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia do Komisji Europejskiej. Drugi dotyczy kosztów transportu, ale dokładna kwota dofinansowania nie została jeszcze oszacowana. Agencja występuje również o finansowanie budżetowe. Wnioski w tej sprawie zostały złożone do nadzorującego Ministerstwa Klimatu.

****
Agencja Rezerw Materiałowych (www.arm.gov.pl) - realizuje wynikające z ustaw zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również tworzy i utrzymuje zapasy agencyjne ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

Kontakt dla mediów:
Anna Dziedzic
tel. 606 378 490
[email protected]