Już ponad 43 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej
 

Już ponad 43 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:

 • 831 961 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 4 151 802 710 zł (stan na 22.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3 667 640 047 zł (stan na 22.05.2020);
 • 716 493 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 424 691 524 zł (stan na 22.05.2020);
 • 1 221 442 891 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 22.05.2020);
 • zwolnienie ze składek ZUS o wartości 1 806 000 000 (stan na 19.05.2020);
 • 31,05 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 20.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 358 537 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 27 960 dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 456 340 dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 180 404 dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 886 926 dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 186 064 dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 63 814 dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 734 793 dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.